Nødebo Stavgangforening

Generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 11.30 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 8 er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for året 2019
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår 150kr.pr. medlem.
5. Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer: a. Birger Brandis (ønsker genvalg) b. Anne-Marie (ønsker genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: a. Hanne Krogh (ønsker genvalg) b. Karen Dinsen (ønsker genvalg)
8. Valg af revisor: Poul Bønsøe (ønsker genvalg)
9. Valg af revisor suppleant: Berthel Semma (ønsker genvalg)
10. Eventuelt


FORSLAG (skriftligt), der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. marts 2019.


KONTINGENT.
Kontingent for 2020 på 150kr. bedes indbetalt på foreningens konto : Nordea reg.nr 2276 konto nr. 0714 148 281 senest den 1. marts 2020 for at have stemmeret på generalforsamlingen.
(Medlemmer der har betalt i 4.kvartal for 2019 kan se bort fra ovennævnte).


På bestyrelsens vegne
Svend Høegh
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *