Nødebo Stavgangforening

Generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling torsdag den 14. marts 2024 kl. 10.45 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 8.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for året 2023
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent for 2025.
5. Behandling af indkomne forslag.
6.Valg:

     Kasserer Birger Brandis                                            ønsker genvalg

     Bestyrelsesmedlem Hanne Krogh                            ønsker genvalg

     Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Falkenberg            ønsker genvalg

     Suppleanterne Lotte Steensen og Margit Vester      ønsker genvalg

     Revisor Poul Bønsøe                                                  ønsker genvalg

     Revisor suppleant Berthel Semma                             ønsker genvalg

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Svend Høegh
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *